Lorsque vous gérez votre propre entreprise, vous devez facturer suffisamment pour couvrir vos frais, payer pour faire un devoir vous payer un salaire et faire des bénéfices. Selon les conditions du marché, vous devrez peut-être ajuster vos tarifs vers le haut ou la baisse.

SKENIRANJE

Vid tehnike koji omogućava digitalni zapis papirnog ili nekog drugog pogodnog materijala debljine do 1mm.
Formati koje skeniramo kreću se od A4 i manjih do 914mm širine i neograničene dužine ( u zavisnosti od tražene rezolucije). Seiko-Infotech DUAL-LED kolor skeneri najnovije generacije, koje koristimo za skeniranje formata većeg od A3, su rezolucije od 100 do 600 dpi. Digitalni zapis vršimo u Tiff, PDF ili JPG extenziji.

ŠTAMPANJE i KOPIRANJE VELIKIH FORMATA i KORIČENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vršimo je na ink-jet color ploterima koji koriste mastilo na vodenoj bazi i LED laser B&W pisačima, koji koriste toner u prahu. Ispis se vrši na 80gr papiru u rolnama koji variraju u dužini od 50-200 metara dužnih. Koriste se za izradu projektne dokumentcije – tehničkih linijskih crteža, ACAD ili GIS, koji mogu biti štampani na rolnama širine od 330, 420, 620, 720, 841, 914 i 1060mm. Pored papira od 80 gr u ponudi imamo i Paus papir i Hamer u rolnama za izradu Geodetskih skica. Odštampanu dokumentaciju možemo na zahtev iseći i saviti na A4 ili A3 format, ojačati kartončićima i upakovati u korice-facikle za projekte. Vršimo kopiranje i doradu postojećih projekata velikog formata, sa Ozalida ili papira. Savijanje-formatiranje crteža, vrši se na Estefold savijačicama do širine od 1220mm neograničene dužine istih.

  • Štampa postera na foto papirima
  • AutoCad crteži
  • Štampa linijskih crno belih crteža na papiru
  • Štampa linijskih crno belih crteža na paus papiru
  • Štampa linijskih kolor crteža
  • Štampa crteža sa podlogama
  • Fotokopiranje velikih formata
  • Fotokopiranje velikih formata na paus papiru
  • Kolor skeniranje
  • Fotokopiranje projekata, izrada i koričenje građevinskih i ostalih projekata