SKENIRANJE

Vid tehnike koji omogućava digitalni zapis papirnog ili nekog drugog pogodnog materijala debljine do 1mm.
Formati koje skeniramo kreću se od A4 i manjih do 914mm širine i neograničene dužine ( u zavisnosti od tražene rezolucije). Seiko-Infotech DUAL-LED kolor skeneri najnovije generacije, koje koristimo za skeniranje formata većeg od A3, su rezolucije od 100 do 600 dpi. Digitalni zapis vršimo u Tiff, PDF ili JPG extenziji.

ŠTAMPANJE i KOPIRANJE VELIKIH FORMATA i KORIČENJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Vršimo je na ink-jet color ploterima koji koriste mastilo na vodenoj bazi i LED laser B&W pisačima, koji koriste toner u prahu. Ispis se vrši na 80gr papiru u rolnama koji variraju u dužini od 50-200 metara dužnih. Koriste se za izradu projektne dokumentcije – tehničkih linijskih crteža, ACAD ili GIS, koji mogu biti štampani na rolnama širine od 330, 420, 620, 720, 841, 914 i 1060mm. Pored papira od 80 gr u ponudi imamo i Paus papir i Hamer u rolnama za izradu Geodetskih skica. Odštampanu dokumentaciju možemo na zahtev iseći i saviti na A4 ili A3 format, ojačati kartončićima i upakovati u korice-facikle za projekte. Vršimo kopiranje i doradu postojećih projekata velikog formata, sa Ozalida ili papira. Savijanje-formatiranje crteža, vrši se na Estefold savijačicama do širine od 1220mm neograničene dužine istih.

  • Štampa postera na foto papirima
  • AutoCad crteži
  • Štampa linijskih crno belih crteža na papiru
  • Štampa linijskih crno belih crteža na paus papiru
  • Štampa linijskih kolor crteža
  • Štampa crteža sa podlogama
  • Fotokopiranje velikih formata
  • Fotokopiranje velikih formata na paus papiru
  • Kolor skeniranje
  • Fotokopiranje projekata, izrada i koričenje građevinskih i ostalih projekata