Samolepljive folije su najčešće korišćen materijal u svetu reklamne industrije.

Deli se na tri vrste: Monomerne, polimerne i CAST vinile. Izrađuje se u mat, saten i sjajnoj varijanti.

Monomerni vinili kraćeg veka trajanja od 3-5 god u zavisnosti od proizvođača. Koriste se za prosvetljavanje i u tom slučaju se koristi providni lepak. Za reklame koje idu na bojene površine koristi se sivi ili beli blockout lepak , koji ne dozvoljava da se vidi podloga na koju je vinil zalepljen. Lepi se na ravne površine. Mogu biti beli ili providni.

Polimerni vinili dozoljavaju delimičnu deformaciju u odnosu na monomerne, i delom se koriste i u autografici kao zamena za CAST vinile. Deformacija se odnosi na blagu zakrivljenost površine vozila na koje se aplicira vinil. Uglavnom su bele boje.

CAST vinili spadaju u grupu skupljih proizvoda grafičke industrije. Dele se na vinile na kojima se vrši štampa i vinile koji su fabrički bojeni i služe za prelepljivanje dela ili čitavog vozila ili drugih predmeta. Svojom strukturom dozvoljavaju putem zagrevanja deformaciju koja prati liniju krive objekta na koji se aplicira, tako da ponekad nije moguće razlikovati farban ili prelepljen predmet. Sam kvalitet vinila i lepka kao nosioca iste formira cenu, tako da su razlike veoma velike. Ponekad i troduple. Na cenu vinila najviše utiče sam kvalitet vinila u pogledu trajnosti (postojanost boje usled spoljašnjeg uticaja), debljine, da li je laminiran itd. I na kraju koliko je muke potrebno da se vinil aplicira na predmet. Tako danas imamo folije koje kao nosioc tj. lepak imaju kanale po X i Y osi. Neke imaju sitne mikronske perforacije kroz koje izlazi zaostali vazduh koji je ostao zarobljen ispod folije prilikom montaže. A od skora se pojavljuju folije sa kasnijom aktivacijom lepka, sve zarad lakše montaže. Sama folija se može više puta odlepljivati i zalepljivati na površinu, i tako ispravljati moguće greške. Podložna je širenju i skupljanju i do nekoliko puta u odnosu na predmet, tako da se mogu prelepljivati čitava vozila bez obzira na zakrivljenost. Blagim zagrevanjem vraća se u prvoditno stanje i ponovo se aplicira dok se ne postigne željeni rezultat. Krajnje formiranje tj. prekid efekta koji se zove Memorijski ( vraćanje vinila u prvobitno-izvorno stanje) prekida se zagrevanjem vinila preko 100 stepeni celzijusa. Tada vinil ostaje trajno u postavljenom položaju dok ne dođe vreme za zamenu. Takođe, od lepla zavisi i uklanjanje folija. Pojedine folije je veoma teško skinuti sa predmeta na koji su aplicirane iz razloga što ili nije poštovana preporuka proizvođača, ili je sam lepak veoma agresivan i posle izvesnog vremena zacementira se za površinu. Širine rolni se kreću od 1,37-1,52 m i dužine su od 15-30 metara.